Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotte Kipowski
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice --- Chef Studentcentrum

Namn:Charlotte Kipowski
E-post:
Telefon: 040-6657554