Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carl Henrik Bonde
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chefscontroller

Namn:Carl Henrik Bonde
E-post:
Telefon: 040-6657281