Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller

Namn:Kristina Persson
E-post:
Telefon: 040-66 57967Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller

Namn:Git Svanström
E-post:
Telefon: 040-66 57973Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller

Namn:Anneli Westerlund
E-post:
Telefon: 040-66 57247Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller

Namn:Anna Åkesson
E-post:
Telefon: 040-66 58320