Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunilla Klingberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Dekan/Professor/Övertandläkare

Namn:Gunilla Klingberg
E-post:
Telefon: 040-6658485