Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Daniel Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Director musices

Namn:Daniel Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657145