Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Docent

Namn:Derek Hutcheson
E-post:
Telefon: 040-66 57379



Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Docent

Namn:Kristian Steiner
E-post:
Telefon: 040-66 57267
Mobil: 0725-466830



Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Docent

Namn:Michael Strange
E-post:
Telefon: 040-66 57216



Lärande och samhälle Idrottsvetenskap - IDV --- Docent

Namn:Torbjörn Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 58126



Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Docent

Namn:Pär Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 58637



Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Docent

Namn:Aje Carlbom
E-post:
Telefon: 040-66 57906



Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Docent

Namn:Magnus Englander
E-post:



Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Docent

Namn:Torbjörn Friberg
E-post:
Telefon: 040-66 57972



Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Docent

Namn:Per Germundsson
E-post:
Telefon: 040-66 57426



Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Docent

Namn:Pernilla Ouis
E-post:
Telefon: 040-66 57789



Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Docent

Namn:Mariette Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 57917
Mobil: 0725-176252



Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Docent

Namn:Ami Hommel
E-post:



Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Docent

Namn:Jakob Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 57205



Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Docent

Namn:Clas Olander
E-post:
Telefon: 040-66 58655



Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Docent

Namn:Birgitta Häggman-Henriksson
E-post:
Telefon: 040-66 58417



Kultur och samhälle Urbana studier --- Docent

Namn:Magnus Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 57206