Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Martin Grander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Doktorand/Projektkoordinator

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134