Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Maria Howding
E-post:
Telefon: 040-6658689Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Kriminologi Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Alberto Chrysoulakis
E-post:
Telefon: 040-6657718Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Kriminologi Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Alberto Chrysoulakis
E-post:
Telefon: 040-6657718Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Kriminologi Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Karl Kronkvist
E-post:
Telefon: 040-6658215Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Kriminologi Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Karl Kronkvist
E-post:
Telefon: 040-6658215Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Michael Hansen
E-post:
Mobil: 040-6657125Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Michael Hansen
E-post:
Mobil: 040-6657125Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Frida Nygren
E-post:
Telefon: 040-6657033Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Frida Nygren
E-post:
Telefon: 040-6657033Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Jonas Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6657447Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Annica Rosvall
E-post:
Telefon: 040-6657035Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Annica Rosvall
E-post:
Telefon: 040-6657035Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Marie Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6657944Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Doktorand/Universitetsadjunkt

Namn:Marie Stenberg
E-post:
Telefon: 040-6657944