Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Karin Axelsson
E-post:
Telefon: 040-66 58306Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Christian Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 57031Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Irina Christensen
E-post:
Telefon: 040-66 57618Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Tobias Edberg
E-post:
Telefon: 040-66 58459Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Mladenko Govorcin
E-post:
Telefon: 040-66 58460Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Linda Hassel Wallin
E-post:
Telefon: 040-66 57034Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Nils-Olof Jönsson
E-post:
Telefon: 040-66 57673
Mobil: 0722-349967Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Mersiha Karat
E-post:
Mobil: 0722-349967Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Mats Karlsson
E-post:
Telefon: 040-66 58343Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Dariusz Luczak
E-post:
Telefon: 040-66 57030Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Agneta Lund
E-post:
Telefon: 040-66 57683Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Katarina Månsson
E-post:
Telefon: 040-66 57372
Mobil: 0725-347820Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Torbjörn Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 57731Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Lei Shen
E-post:
Telefon: 040-66 58113Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Daniel Svahn
E-post:
Telefon: 040-66 57223
Mobil: 0733-441179Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom

Namn:Louise Tregert
E-post:
Telefon: 040-66 57039
Mobil: 0708-655252