Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingrid Bengtsson-Rijavec
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomichef

Namn:Ingrid Bengtsson-Rijavec
E-post:
Telefon: 040-6658047