Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur Enhetschef

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-6658204Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Joseph Strahl
E-post:
Telefon: 040-6657327Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233Gemensamt verksamhetsstöd Facility service FS Administrativa enheten Enhetschef

Namn:Anna-Karin Thimgren
E-post:
Telefon: 040-665 7814Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-6657310Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Modée
E-post:
Telefon: 040-6657586Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Hum, språk, kulturproduktion Enhetschef/Universitetsadjunkt, senior

Namn:Christel Brost
E-post:
Telefon: 040-6657875Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Interaktionsdesign, grafisk design, visuell kommunikation Enhetschef/Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Namn:Per Linde
E-post:
Telefon: 040-6657162Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Enhetschef

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-6657230Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Kommunikation för utveckling, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, scenproduktion Enhetschef/Professor, biträdande

Namn:Ulrika Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6658210Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Enhetschef

Namn:Maria Crona
E-post:
Telefon: 040-6657188Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Enhetschef

Namn:Per M Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657562Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Enhetschef

Namn:Charlotte Löndahl Bechmann
E-post:
Telefon: 040-6657879Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-6657333Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Enhetschef

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Enhetschef

Namn:Annika Pfannenstill
E-post:
Telefon: 040-6657441Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd Universitetskansliet Enhetschef/Affärsutvecklare

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002