Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen --- Enhetschef

Namn:Mats Lyberg
E-post:
Telefon: 040-66 57307Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Enhetschef

Namn:Berndt Hjälm
Telefon: 040-66Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Enhetschef

Namn:Lennart Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-66 57937Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Enhetschef

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-66 57230Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-infrastruktur Enhetschef

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-66 58204Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen IT-service Enhetschef

Namn:Peter Leanderz
E-post:
Telefon: 040-66 57068Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Enhetschef

Namn:Gunnar Krantz
E-post:
Telefon: 040-66 57888Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Enhetschef

Namn:Petra Ragnerstam
E-post:
Telefon: 040-66 57635Gemensamt verksamhetsstöd IT- avdelningen Process- och systemutveckling Enhetschef

Namn:Anders Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 57074Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsan Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-66 57333Kultur och samhälle Urbana studier --- Enhetschef

Namn:Magnus Johansson
E-post:
Telefon: 040-66 57175