Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Enhetschef

Namn:Anna-Karin Thimgren
E-post:
Telefon: 040-665 7814Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-6657310Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Modée
E-post:
Telefon: 040-6657586Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Gunnar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657888Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Petra Ragnerstam
E-post:
Telefon: 040-6657635Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Jonas Alwall
E-post:
Telefon: 040-6657984Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Enhetschef

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-6657230Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur Enhetschef

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-6658204Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Enhetschef

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-6657333Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studieadministration Enhetschef

Namn:Annika Pfannenstill
E-post:
Telefon: 040-6657441Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Enhetschef/Affärsutvecklare

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002