Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Avdelning Facility Service Administrativa enheten Enhetschef

Namn:Anna-Karin Thimgren
E-post:
Telefon: 040-665 7814Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-6657310Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Modée
E-post:
Telefon: 040-6657586Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Gunnar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657888Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Petra Ragnerstam
E-post:
Telefon: 040-6657635Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Jonas Alwall
E-post:
Telefon: 040-6657984Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum International Office Enhetschef

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-6657230Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur Enhetschef

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-6658204Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Enhetschef

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-6657333Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studieadministration Enhetschef

Namn:Annika Pfannenstill
E-post:
Telefon: 040-6657441Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Enhetschef/Affärsutvecklare

Namn:Hanna Sigsjö
E-post:
Telefon: 040-6657002