Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annika Pfannenstill
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Enhetschef

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Enhetschef/IT-ingenjör

Namn:Peter Leanderz
E-post:
Telefon: 040-6657068Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Enhetschef/Kommunikatör

Namn:Charlotte Löndahl Bechmann
E-post:
Telefon: 040-6657879Teknik och samhälle --- --- Enhetschef/Programledare/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetsadjunkt

Namn:Lena Karlbrink
E-post:
Telefon: 040-6657310Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Jonas Alwall
E-post:
Telefon: 040-6657984Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Gunnar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657888Teknik och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Modée
E-post:
Telefon: 040-6657586Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Petra Ragnerstam
E-post:
Telefon: 040-6657635Kultur och samhälle --- --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-infrastruktur Enhetschef

Namn:Nils Johnn
E-post:
Telefon: 040-6658204Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Enhetschef

Namn:Karin Frydenlund
E-post:
Telefon: 040-6657230Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studenthälsa Enhetschef

Namn:Jessica Wastring
E-post:
Telefon: 040-6657333Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Enhetschef

Namn:Katarina Fjellström
E-post:
Telefon: 040-6658296Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Enhetschef

Namn:Annika Pfannenstill
E-post:
Telefon: 040-6657441