Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Sjöberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation Enhetschef/Professor, biträdande

Namn:Ulrika Sjöberg
E-post:
Telefon: 040-6658210