Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Maria Engberg
E-post:
Telefon: 040-6657328Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657688Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Institutionen för datavetenskap och medieteknik Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Annabella Loconsole
E-post:
Telefon: 040-6657674Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Johan Modée
E-post:
Telefon: 040-6657586Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Gunnar Krantz
E-post:
Telefon: 040-6657888Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Petra Ragnerstam
E-post:
Telefon: 040-6657635Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Jonas Alwall
E-post:
Telefon: 040-6657984Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Enhetschef/Universitetslektor

Namn:Karin Staffansson Pauli
E-post:
Telefon: 040-6657233