Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Föreståndare

Namn:Anna-Karin Alm
E-post:
Telefon: 040-6657066Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Therése Nordström
E-post:
Telefon: 040-6657663Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Clara Norell
E-post:
Telefon: 040-6657671