Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Therése Nordström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Föreståndare

Namn:Therése Nordström
E-post:
Telefon: 040-6657663
Mobil: 0703-625208