Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Fastighetsförvaltare

Namn:Hanna Lindeblad
E-post:
Telefon: 040-6657052Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Facility service Fastighetsförvaltare

Namn:Beata Ottosson
E-post:
Telefon: 040-6657687