Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Andreas Christenson
E-post:Lärande och samhälle --- --- Forskare

Namn:Margareta Ekborg
E-post:Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Qianjin Li
E-post:
Telefon: 040-6657809Odontologiska fakulteten --- --- Forskare

Namn:Deyar Mahmood
E-post:Kultur och samhälle --- --- Forskare

Namn:Tomas Wikström
E-post:
Telefon: 040-6657703Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Yana Znamenskaya Falk
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Magnus Falk
E-post:
Telefon: 040-6657476Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Juan Fransisco Gonzales
E-post:
Telefon: 040-6657768Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Tania Kjellerup Lind
E-post:
Telefon: 040-6657489Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Enamul Mojumdar
E-post:
Telefon: 040-6657469Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Emelie Josefina Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657581Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Forskare

Namn:Javier Sotres
E-post:
Telefon: 040-6657926Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskare

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskare

Namn:Joakim Nordqvist
E-post:
Mobil: +46708468773Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskare

Namn:Joakim Nordqvist
E-post:
Mobil: +46708468773Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Forskare

Namn:Henrik Emilsson
E-post:
Telefon: 040-6658362Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Forskare

Namn:Tina Gudrun Jensen
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Forskare

Namn:Sayaka Osanami Törngren
E-post:
Telefon: 040-6657227Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Hum, språk, kulturproduktion Forskare

Namn:Temi Odumosu
E-post:
Telefon: 040-6658068Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Forskare

Namn:Ivan Argatov
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Käkkirurgi och oral medicin Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Oral biologi Forskare

Namn:Jessica Neilands
E-post:
Telefon: 040-6658494Odontologiska fakulteten Odontologi Oral diagnostik Forskare

Namn:Hanne Berthelsen
E-post:
Telefon: 040-6658570Odontologiska fakulteten Odontologi Ortodonti Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Forskare

Namn:Anke Stallwitz
E-post:
Telefon: 040-6657997Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Marwa Dabaieh
E-post:
Telefon: 040-6658070Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-6658038Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskare

Namn:Vanessa Stjernborg
E-post:
Telefon: 040-6657685