Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Andreas Christenson
E-post:Lärande och samhälle --- --- Forskare

Namn:Margareta Ekborg
E-post:Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Qianjin Li
E-post:
Telefon: 040-6657809Odontologiska fakulteten --- --- Forskare

Namn:Deyar Mahmood
E-post:
Telefon: 040-6658513Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Sudhirkumar Shinde
E-post:Kultur och samhälle --- --- Forskare

Namn:Tomas Wikström
E-post:
Telefon: 040-6657703Hälsa och samhälle --- --- Forskare

Namn:Yana Znamenskaya Falk
E-post:
Telefon: 040-6658772Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk och kulturproduktion Forskare

Namn:Temi Odumosu
E-post:
Telefon: 040-6658068Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Marite Cardenas
E-post:
Telefon: 040-6657421Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Magnus Falk
E-post:
Telefon: 040-6657476Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Juan Fransisco Gonzales
E-post:
Telefon: 040-6657768Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Tania Kjellerup Lind
E-post:
Telefon: 040-6657489Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Enamul Mojumdar
E-post:
Telefon: 040-6657469Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Emelie Josefina Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657581Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Javier Sotres
E-post:
Telefon: 040-6657926Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Forskare

Namn:Tina Gudrun Jensen
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Forskare

Namn:Sayaka Osanami Törngren
E-post:
Telefon: 040-6657227Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Forskare

Namn:Brigitte Suter
E-post:
Telefon: 040-6657083Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Forskare

Namn:Ivan Argatov
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Forskare

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-6658038Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Forskare

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Forskare

Namn:Vanessa Stjernborg
E-post:
Telefon: 040-6657685Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Forskare

Namn:Jessica Neilands
E-post:
Telefon: 040-6658494Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Forskare

Namn:Björn Axtelius
E-post:
Telefon: 040-6658557Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Forskare

Namn:Björn Axtelius
E-post:
Telefon: 040-6658557Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Forskare

Namn:Hanne Berthelsen
E-post:
Telefon: 040-6658570Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post: