Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Zahra El-Schich
E-post:
Telefon: 040-6658133Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Magnus Falk
E-post:
Telefon: 040-6657476Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Juan Fransisco Gonzales
E-post:
Telefon: 040-6657768Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Enamul Mojumdar
E-post:
Telefon: 040-6657469Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Emelie Josefina Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657581Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Forskare

Namn:Javier Sotres
E-post:
Telefon: 040-6657926Lärande och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskare

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskare

Namn:Joakim Nordqvist
E-post:
Mobil: +46708468773Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Forskare

Namn:Henrik Emilsson
E-post:
Telefon: 040-6658362Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Forskare

Namn:Tina Gudrun Jensen
E-post:Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Forskare

Namn:Sayaka Osanami Törngren
E-post:
Telefon: 040-6657227Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Forskare

Namn:Anders Lindh
E-post:
Telefon: 040-6658006Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Forskare

Namn:Jessica Neilands
E-post:
Telefon: 040-6658494Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Forskare

Namn:Hanne Berthelsen
E-post:
Telefon: 040-6658570Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Forskare

Namn:Ayman Al-Okshi
E-post:Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Forskare

Namn:Martin Grander
E-post:
Telefon: 040-6658134Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Forskare

Namn:Anke Stallwitz
E-post:
Telefon: 040-6657997Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskare

Namn:Marwa Dabaieh
E-post:
Telefon: 040-6658070Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskare

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-6658038Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskare

Namn:Vanessa Stjernborg
E-post:
Telefon: 040-6657685