Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Forskningsadministratör

Namn:Malin Idvall
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör

Namn:Jonna Ausfelt
E-post:
Telefon: 040-6658559Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör

Namn:Ida Elisabet Hall
E-post:
Telefon: 040-6657766Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör

Namn:Julia Linde
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Odontologi --- Forskningsadministratör

Namn:Jonna Ausfelt
E-post:
Telefon: 040-6658559