Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Forskningsadministratör

Namn:Malin Idvall
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Forskningsadministratör

Namn:Jonna Ausfelt
E-post:
Telefon: 040-6658559Gemensamt verksamhetsstöd HS Administrativt kansli --- Forskningsadministratör

Namn:Kerstin Björkander
E-post:
Telefon: 040-6657825