Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Malin Beckman
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Forskningsassistent

Namn:Miklas Njor
E-post:
Mobil: 0729-473145Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Forskningsassistent

Namn:Ellinor Wepsäläinen
E-post:
Telefon: 040-66 57980Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Josefin Björk
E-post:
Telefon: 040-66 57096Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:
Telefon: 040-66 57157Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-66 57003
Mobil: 0739-755599