Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Forskningsassistent

Namn:Ragnhild Claesson
E-post:
Telefon: 040-6658647Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:
Telefon: 040-6657157Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Forskningsassistent

Namn:Yohei Jinno
E-post:
Telefon: 040-6658440Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Forskningsassistent

Namn:Gabriella Boisen
E-post:Odontologiska fakulteten Oral biologi --- Forskningsassistent

Namn:Carolina Robertsson
E-post:Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Forskningsassistent

Namn:Anders Holm
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Forskningsassistent

Namn:Elisabeth Gren
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Josefin Björk
E-post:
Telefon: 040-6657096Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-6657003
Mobil: 073-9755599Hälsa och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Johan Nordgren
E-post:
Telefon: 040-6658723