Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Ragnhild Claesson
E-post:
Telefon: 040-6658647Hälsa och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Elisabeth Gren
E-post:Hälsa och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Anette Olsson
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:
Telefon: 040-6657157Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Forskningsassistent

Namn:Sandra Engstrand
E-post:
Telefon: 040-6657259Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 2 Forskningsassistent

Namn:Caroline Delgado
E-post:Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Forskningsassistent

Namn:Yohei Jinno
E-post:
Telefon: 040-6658440Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Forskningsassistent

Namn:Anders Holm
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Forskningsassistent

Namn:Markus RasmussonKultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Josefin Björk
E-post:
Telefon: 040-6657096Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Maja de Neergaard
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-6657003
Mobil: 073-9755599