Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Forskningsassistent

Namn:Ingrid Jerve Ramsøy
E-post:
Telefon: 040-6657390Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Forskningsassistent

Namn:Morten Frisch
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Claudia Fonseca Alfaro
E-post:
Telefon: 040-6657982Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Maria Persdotter
E-post:
Telefon: 040-6657737