Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Ragnhild Claesson
E-post:
Telefon: 040-6658647Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Caroline Delgado
E-post:
Mobil: 0704137840Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Sandra Engstrand
E-post:
Telefon: 040-6657259Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Forskningsassistent

Namn:Lovisa Broms
E-post:
Telefon: 040-6658002Odontologiska fakulteten Odontologi Käkkirurgi och oral medicin Forskningsassistent

Namn:Yohei Jinno
E-post:Odontologiska fakulteten Odontologi Parodontologi Forskningsassistent

Namn:Anders Holm
E-post:Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning Forskningsassistent

Namn:Ida Runge
E-post:
Telefon: 040-6657764Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Forskningsassistent

Namn:Ida Runge
E-post:
Telefon: 040-6657764Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post: