Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Ragnhild Claesson
E-post:
Telefon: 040-6658647Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Forskningsassistent

Namn:Rebecka Cowen Forssell
E-post:
Telefon: 040-6657536Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Caroline Delgado
E-post:
Mobil: 0704137840Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Sandra Engstrand
E-post:
Telefon: 040-6657259Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation, arbetsvetenskap Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post:Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Forskningsassistent

Namn:Lovisa Broms
E-post:
Telefon: 040-6658002Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Forskningsassistent

Namn:Anders Holm
E-post:Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Forskningsassistent

Namn:Morten Frisch
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Jakob Allanson
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Claudia Fonseca Alfaro
E-post:
Telefon: 040-6657982