Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Christos Bountzouklis
E-post:
Telefon: 040-6657157Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Ragnhild Claesson
E-post:
Telefon: 040-6658647Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Caroline Delgado
E-post:
Mobil: 0704137840Kultur och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Sandra Engstrand
E-post:
Telefon: 040-6657259Hälsa och samhälle --- --- Forskningsassistent

Namn:Markus Rasmusson
E-post:Kultur och samhälle Barn-unga-samhälle --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-6657003
Mobil: 073-9755599Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Forskningsassistent

Namn:Jacob Allanson
E-post:Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Forskningsassistent

Namn:Robert Nilsson Mohammadi
E-post:
Telefon: 040-6657003
Mobil: 073-9755599Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Forskningsassistent

Namn:Yohei Jinno
E-post:
Telefon: 040-6658440Odontologiska fakulteten Parodontologi med samhällsodontologi --- Forskningsassistent

Namn:Anders Holm
E-post: