Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi --- Forskningskoordinator

Namn:Jayanthi Stjernswärd
E-post:
Telefon: 040-6658540Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningskoordinator

Namn:Peter Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657005Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningskoordinator

Namn:Elisabet Sundewall Thorén
E-post: