Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Hälsa och samhälle --- Forskningskoordinator

Namn:Malin Idvall
E-post:
Telefon: 040-66 58698Odontologiska fakulteten --- --- Forskningskoordinator

Namn:Jayanthi Stjernswärd
E-post:
Telefon: 040-66 58540Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Forskningskoordinator

Namn:Peter Jönsson
E-post:
Telefon: 040-66 57005