Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Maaike Hajer
E-post:
Telefon: 040-6658354Kultur och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Ruth Wodak
E-post:Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Gästprofessor

Namn:Anthony Turner
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Gästprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Gästprofessor

Namn:Maarten Peter Vink
E-post:Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Gästprofessor

Namn:Håkan Larsson
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Bo Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657632Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-6658038Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Daniel Nyberg
E-post: