Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Forskningsinstitut MIM --- Gästprofessor

Namn:Keith Banting
E-post:Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Gästprofessor

Namn:Ruth Wodak
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Gästprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Gästprofessor

Namn:Nancy Russo
E-post:
Telefon: 040-66 57261Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Gästprofessor

Namn:Maaike Hajer
E-post:
Telefon: 040-66 58354Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Gästprofessor

Namn:Tomas Albrektsson
E-post:
Telefon: 040-66 58506Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Mustafa Dikec
E-post:
Telefon: 040-66 58038Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Daniel Nyberg
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Tomas Wikström
E-post:
Telefon: 040-66 57703