Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Maaike Hajer
E-post:
Telefon: 040-6658354Kultur och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Per Mouritsen
E-post:
Mobil: 004527782815Hälsa och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Anthony Turner
E-post:Kultur och samhälle --- --- Gästprofessor

Namn:Maarten Peter Vink
E-post:Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Gästprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Gästprofessor

Namn:Ellen Percy Kraly
E-post:Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Gästprofessor

Namn:Håkan Larsson
E-post:Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Gästprofessor

Namn:Bo Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657632Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Gästprofessor

Namn:Daniel Nyberg
E-post: