Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Gästprofessor

Namn:Jay David Bolter
E-post:Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Gästprofessor

Namn:Maarten Peter Vink
E-post:Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Gästprofessor

Namn:Ruth Wodak
E-post:Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Gästprofessor

Namn:Håkan Larsson
E-post:Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Gästprofessor

Namn:Maaike Hajer
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Bo Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657632Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Mustafa Dikec
E-post:Kultur och samhälle Urbana studier --- Gästprofessor

Namn:Daniel Nyberg
E-post: