Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Högskoleadministratör

Namn:Helena Priest
E-post:
Telefon: 040-6658502Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Högskoleadministratör

Namn:Ingrid Alexandersson
E-post:
Telefon: 040-6657331Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Högskoleadministratör

Namn:Anita Marttila
E-post:
Telefon: 040-6657345Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Högskoleadministratör

Namn:Kristina Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657610Lärande och samhälle LS Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Monica Roth Mirenhart
E-post:
Telefon: 040-6658394Lärande och samhälle LS Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Liselotte Sterner
E-post:
Telefon: 040-6658130Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Maja Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658183Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Stella Giuseppin
E-post:
Telefon: 040-6658479Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Nisha Pather Olofsson
E-post:
Telefon: 040-6658448Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Christina Stenervik
E-post:
Telefon: 040-6658457Gemensamt verksamhetsstöd OD Administrativt kansli --- Högskoleadministratör

Namn:Helén Åkesson
E-post:
Telefon: 040-6658438