Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisbeth Sköld
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Högskolesekreterare

Namn:Bodil Sterner
E-post:
Telefon: 040-6657620Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Högskolesekreterare

Namn:Lisbeth Sköld
E-post: