Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- HR-administratör

Namn:Karin Blyrup
E-post:
Telefon: 040-66 57561Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- HR-administratör

Namn:Pia Cederlund
E-post:
Telefon: 040-66 57545Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- HR-administratör

Namn:Charlotta Holmgren
E-post:
Telefon: 040-66 57059