Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- HR-specialist

Namn:Anne Olsson
E-post:
Telefon: 040-6657374Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Johanna Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657423Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Sara Eriksson
E-post:
Telefon: 040-6657659Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Rebecka Forslund
E-post:
Telefon: 040-6657322Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Hasina Haya
E-post:Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Jan Lind
E-post:
Telefon: 040-6657021Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Anna Lindberg
E-post:
Telefon: 040-6658258Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Gertrud Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658466Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Sara Säthersten
E-post:
Telefon: 040-6657640Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Lili Söderlund
E-post:
Telefon: 040-6657051Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Anna Tenggren
E-post:
Telefon: 040-6658153Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd HR-avdelningen HR-specialist

Namn:Niklas Tholin
E-post:
Telefon: 040-6657009