Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jeanette Wahlberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-systemförvaltare

Namn:Jeanette Wahlberg
E-post:
Telefon: 040-6657088