Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Informationsteknik --- IT-chef

Namn:Magnus Wikforss
E-post:
Telefon: 040-6657878Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-chef, biträdande

Namn:Anders Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657074Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- IT-chef

Namn:Åke Jansson
E-post:
Telefon: 040-6657171