Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Bengtsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling IT-chef, biträdande

Namn:Anders Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-6657074