Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- IT-ingenjör

Namn:Joakim Hellberg
E-post:
Telefon: 040-6658144Gemensamt verksamhetsstöd IT IT Process- och systemutveckling IT-ingenjör

Namn:Christian Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657551Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Luis Angel
E-post:
Telefon: 040-6657182Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Vedran Boskovic
E-post:
Telefon: 040-6657419Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Magnus Hedberg
E-post:
Telefon: 040-6657986Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Johan Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6657376Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Richard Jacob
E-post:
Telefon: 040-6657248Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Christian Jensen
E-post:
Telefon: 040-6657485Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Joakim Jeppsson
E-post:
Telefon: 040-6657072Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Jan Mieziewski
E-post:
Telefon: 040-6658482Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Maria Rosu
E-post:
Telefon: 040-6657257Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-ingenjör

Namn:Ulrik Rundquist
E-post:
Telefon: 040-6657862