Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-pedagog

Namn:Patrick Dorls
E-post:
Telefon: 040-665 72 37Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-pedagog

Namn:Björn Nilsson
E-post:
Telefon: 040-6657479Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-pedagog

Namn:Kristin Persson
E-post:
Telefon: 040-6657153