Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Svenning
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd IT-avdelningen IT-Service IT-strateg

Namn:Andreas Svenning
E-post:
Telefon: 040-6657741