Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- IT-tekniker

Namn:Stefan Allirol-Molin
E-post:
Telefon: 0703532780
Mobil: 0703532780Gemensamt verksamhetsstöd --- --- IT-tekniker

Namn:Jonas Gustafsson
E-post:
Telefon: 040-6658648Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-infrastruktur IT-tekniker

Namn:Torleif Moe
E-post:
Telefon: 040-6658267Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Chano Dewens
E-post:
Telefon: 040-6658324Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Daniel Eftekharian
E-post:
Telefon: 040-6657321Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Andres Figueroa
E-post:
Telefon: 040-6658205Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Carin Holmgren
E-post:
Telefon: 040-6657514Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Patrik Hyllgren
E-post:
Telefon: 040-6657526Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Martin Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657506Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Munadhil Raiss
E-post:
Telefon: 040-6657172Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Nils Thorup
E-post:
Telefon: 040-6657071Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Daniel Toom
E-post:
Telefon: 040-6657114Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Bengt Wremert
E-post:
Telefon: 040-6658384Gemensamt verksamhetsstöd IT IT-service IT-tekniker

Namn:Lutfi Zuta
E-post:
Telefon: 040-6657542