Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annika Åkerblad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Inredningsarkitekt

Namn:Agnes Adersjö
E-post:
Telefon: 040-6657301Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Inredningsarkitekt

Namn:Annika Åkerblad
E-post:
Telefon: 040-6657141