Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent

Namn:Johanna Ahl
E-post:
Telefon: 040-6657795Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658201Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent

Namn:Tilde Widerström-Ahlström
E-post:
Telefon: 040-6657677