Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Intendent

Namn:Johanna Ahl
E-post:
Telefon: 040-6657795Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Intendent

Namn:Tilde Widerström-Ahlström
E-post:
Telefon: 040-6657677Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent

Namn:Malin Ekman
E-post:
Telefon: 040-6657438Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent

Namn:Ellinor Melkersson
E-post:
Telefon: 040-6657531Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658201