Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jerome Nilsson Aja
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Interaktionsdesigner

Namn:Jerome Nilsson Aja
E-post:
Telefon: 040-6657295