Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cristina Liljeroth
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Jämställdhetsstrateg

Namn:Cristina Liljeroth
E-post:
Telefon: 040-6657559