Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Cariologi --- Kliniksamordnare

Namn:Susanne Lindqvist
E-post:
Telefon: 040-6658567Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- Kliniksamordnare

Namn:Annika Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658429Odontologiska fakulteten Oral protetik --- Kliniksamordnare

Namn:Susanne Broomé
E-post:
Telefon: 040-6658517Odontologiska fakulteten Parodontologi med samhällsodontologi --- Kliniksamordnare

Namn:Monika Vrbanac
E-post:
Telefon: 040-6658451Odontologiska fakulteten Pedodonti --- Kliniksamordnare

Namn:Karin Nerbring
E-post:
Telefon: 040-6658115