Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Klinisk assistent/ST-tandläkare

Namn:Birgitta Häggman-Henriksson
E-post:
Telefon: 040-66 58417