Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rita Sanguineti
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Konferenssamordnare

Namn:Marie Nydahl
E-post:
Telefon: 040-6657648Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Konferenssamordnare

Namn:Rita Sanguineti
E-post:
Telefon: 040-6657077