Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Koordinator

Namn:Andra Covaciu
E-post:Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Koordinator

Namn:Lisa Ivarsdottir
E-post:
Telefon: 040-6658282Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator

Namn:Karolina Rosenqvist
E-post:
Telefon: 040-6657363Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator

Namn:Jens Sjölander
E-post:
Telefon: 040-6658639Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Koordinator, uppdragsutbildning

Namn:Ulla Persson
E-post:
Telefon: 040-6658008