Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Avd för utb och forskningsstöd --- Koordinator, uppdragsutbildning

Namn:Ulla Persson
E-post:
Telefon: 040-6658008Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Koordinator

Namn:Karolina Rosenqvist
E-post:
Telefon: 040-6657363Gemensamt verksamhetsstöd Innovation och utveckling --- Koordinator

Namn:Jens Sjölander
E-post:
Telefon: 040-6658639Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Koordinator

Namn:Andra Covaciu
E-post:Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Koordinator

Namn:Lisa Ivarsdottir
E-post:
Telefon: 040-6658282