Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Birgitta Håkansson-Stenbacka
E-post:
Telefon: 040-6657273Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Karolina Källoff
E-post:
Telefon: 040-6657389Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Ewa Lunnemark
E-post:
Telefon: 040-6657782Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Ola Olefeldt
E-post:
Telefon: 040-6657218Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Jessica Roos
E-post:
Telefon: 040-665 7592Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Jessica Roos
E-post:
Telefon: 040-665 7592Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Studenthälsa Kurator

Namn:Olof Samuelsson
E-post:
Telefon: 040-6658059