Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Kvalitetskoordinator

Namn:Susanne Folestam
E-post:
Telefon: 040-66 57151Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Kvalitetskoordinator

Namn:Birgitta Magnusson
E-post:
Telefon: 040-66 57609Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Kvalitetskoordinator

Namn:Anna Sandell
E-post:
Mobil: 0761-150883