Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Susanne Folestam
E-post:
Telefon: 040-6657151Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Birgitta Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657609Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Kvalitetskoordinator

Namn:Anna Sandell
E-post:
Telefon: 040-6657245