Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Löne/systemadministratör

Namn:Elisabet Kulle
E-post:
Telefon: 040-66 58715