Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Löneadministratör

Namn:Lena Mårtensson
E-post:
Telefon: 040-6657018Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör

Namn:Lilly Kjellander
E-post:
Telefon: 040-6657019Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör

Namn:Elisabet Kulle
E-post:
Telefon: 040-6658715Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör

Namn:Maria Rosén
E-post:
Telefon: 040-6657067