Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anita Braun
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Ledningssekreterare

Namn:Helena Bogazzi
E-post:
Telefon: 040-6657424Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Ledningssekreterare

Namn:Anita Braun
E-post:
Telefon: 040-6658684