Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstaben --- Ledningssekreterare

Namn:Anita Braun
E-post:
Telefon: 040-66 58684
Mobil: 0706-552461