Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Britt Girke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Lokalvårdsledare

Namn:Ann-Britt Girke
E-post:
Telefon: 040-6658061