Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Johanna Bengtsson
E-post:
Telefon: 040-66 57423Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Jan Lind
E-post:
Telefon: 040-66 57021Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Anna Lindberg
E-post:
Telefon: 040-66 58258Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Karina Mouritzen
E-post:
Telefon: 040-66 57394Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Anne Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 57374Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Gertrud Svensson
E-post:
Telefon: 040-66 58466Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Sara Säthersten
E-post:
Telefon: 040-66 57640Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Personalspecialist

Namn:Jeanette Wahlberg
E-post:
Telefon: 040-66 57088