Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Ph.D

Namn:Natalija Buza-Vidas
E-post:
Telefon: 040-66 57094