Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabet Hammaburg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Planeringskoordinator

Namn:Elisabet Hammaburg
E-post:
Telefon: 040-6658151