Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Svenska kyrkan Equmenia kyrkan --- Präst

Namn:Sten Högberg
E-post:
Mobil: 0703-454810Svenska kyrkan --- --- Präst

Namn:Caroline Wiens
E-post:
Mobil: 0733-296713