Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap Prefekt/Universitetslektor

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-6657818Kultur och samhälle Kultur och samhälle Globala politiska studier Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik Prefekt

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Teknik och samhälle Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik Prefekt

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-6657882Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Prefekt/Professor

Namn:Mats Greiff
E-post:
Telefon: 040-6658026Kultur och samhälle Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Kriminologi Prefekt/Seniorprofessor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Lärande och samhälle Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle Prefekt/Universitetslektor

Namn:Clas Olander
E-post:
Telefon: 040-6658655Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Prefekt/Professor

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Vårdvetenskap Prefekt/Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457