Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Annika Rosén
E-post:
Telefon: 040-6657148Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-6657818Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Prefekt

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle Institutionen för idrottsvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Kultur och samhälle Institutionen för konst, kultur och kommunikation --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Prefekt/Seniorprofessor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Prefekt

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-6657882Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Irene Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658175Hälsa och samhälle Institutionen för socialt arbete --- Prefekt/Professor

Namn:Finnur Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657475Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Prefekt/Professor

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Prefekt/Professor

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Telefon: 040-6658021Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631