Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn unga och samhälle --- Prefekt

Namn:Annika Rosén
E-post:
Telefon: 040-66 57148Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Prefekt

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-66 57176Lärande och samhälle Idrottsvetenskap - IDV --- Prefekt

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-66 58178
Mobil: 0709-655307Lärande och samhälle Idrottsvetenskap - IDV --- Prefekt

Namn:Kristian Sjövik
E-post:
Telefon: 040-66 57177Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Prefekt

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-66 57818
Mobil: 0708-655260Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Prefekt

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-66 57961Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Prefekt

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-66 57882
Mobil: 0705-511407Kultur och samhälle Institutionen för språkstudier --- Prefekt

Namn:Teresa Tomasevic
E-post:
Telefon: 040-66 57211Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Prefekt

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-66 57457Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation - K3 --- Prefekt

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-66 57754Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Prefekt

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-66 57043Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Prefekt

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Telefon: 040-66 58021Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-66 57631Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt

Namn:Lise-Lotte Malmgren
E-post:
Telefon: 040-66 58234Kultur och samhälle Urbana studier --- Prefekt

Namn:Sandra Jönsson
E-post:
Telefon: 040-66 57604