Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mozhgan Zachrison
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Professor

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Telefon: 040-6658021Hälsa och samhälle --- --- Prefekt/Professor

Namn:Finnur Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657475Hälsa och samhälle --- --- Prefekt/Professor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Kultur och samhälle --- --- Prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Teresa Tomasevic
E-post:
Telefon: 040-6657211Hälsa och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457Kultur och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Hälsa och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-6657818Kultur och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Kultur och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sandra Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657604Hälsa och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Linda Lill
E-post:
Telefon: 040-6657773Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Teknik och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-6657882Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Annika Rosén
E-post:
Telefon: 040-6657148Lärande och samhälle --- --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043