Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Annika Rosén
E-post:
Telefon: 040-6657148Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Zoltan Blum
E-post:
Telefon: 040-6657818Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-6657882Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Prefekt/Professor, biträdande

Namn:Thomas Småberg
E-post:
Telefon: 040-6658608Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Hälsa och samhälle Kriminologi --- Prefekt/Professor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Prefekt/Professor

Namn:Nils Ekelund
E-post:
Telefon: 040-6658021Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Christina Johnsson
E-post:
Telefon: 040-6657631Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Prefekt/Professor

Namn:Finnur Magnusson
E-post:
Telefon: 040-6657475Kultur och samhälle Språkstudier --- Prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Teresa Tomasevic
E-post:
Telefon: 040-6657211Kultur och samhälle Urbana studier --- Prefekt/Universitetsadjunkt

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Carin Alm-Roijer
E-post:
Telefon: 040-6657457