Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Prefekt/Professor

Namn:Johan Engblom
E-post:
Telefon: 040-6657483Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Magnus Ericson
E-post:
Telefon: 040-6657176Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Torun Mattsson
E-post:
Telefon: 040-6658178Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Prefekt

Namn:Bo Peterson
E-post:
Telefon: 040-6657619Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Prefekt

Namn:Mats Persson
E-post:
Telefon: 040-6657882Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Ingvar Holm
E-post:
Telefon: 040-6657983Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Prefekt/Professor

Namn:Mats Greiff
E-post:
Telefon: 040-6658026Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Sara Bjärstorp
E-post:
Telefon: 040-6657754Hälsa och samhälle Kriminologi --- Prefekt/Seniorprofessor

Namn:Marie Torstensson Levander
E-post:
Telefon: 040-6657961Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Mozhgan Zachrison
E-post:
Telefon: 040-6657043Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Prefekt/Professor/Övertandläkare

Namn:Lars Bondemark
E-post:
Telefon: 040-6658477Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Prefekt

Namn:Ola Fransson
E-post:
Telefon: 040-6657549Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå --- Prefekt/Universitetslektor

Namn:Maria Hjortsjö
E-post:
Telefon: 040-6657971Kultur och samhälle Urbana studier --- Prefekt/Professor

Namn:Kerstin Sandell
E-post:
Telefon: 0406657320